Tehničko savjetovanje

Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje te planiranje i priprema u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina. Odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije, koordinatora I i II zaštite na radu i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina, savjetovanje u ugovaranju poslova s ​​tim osobama i nadzor nad njihovim radom, u svrhu zaštite prava i interesa investitora. Koordiniranje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora.

Pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine. Pribavljanje svih dokumenata potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građevinske dozvole, te ishođenje tih akata. Također, pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje poslova koje je investitor dužan obavljati tijekom faze izgradnje građevine.