Vođenje projekta

Vođenje investicija sadrži vremensko planiranje svih zadataka na provedbi projekta, planiranje trošenja financijskih sredstava, podjelu zadataka, praćenje i kontrolu realizacije svih elemenata projekta, stalnu komunikaciju sa sudionicima projekta, predviđanje mogućih problema i zastoja u realizaciji i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje te kontinuirano izvještavanje investitora.